Udvalgt litteratur og links om FN's VERDENSKVINDEKONFERENCER

På KVINFOs bibliotek har du mulighed for at låne bøger, rapporter og tidsskrifter om FN's Verdenskvindekonferencer. På denne liste peger vi på et bredt udsnit. 

Alle publikationer kan søges frem og bestilles i KVINFOs Bibliotekssystem

Af: KVINFOs bibliotek

 

VIGTIGE FN SITES VEDRØRENDE KØN:

UNIFEM - UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN

CEDAW - CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

 

ANDRE SITES:

INTERNATIONAL WOMEN'S TRIBUNE CENTRE

 

RAPPORTER FRA FN'S VERDENSKVINDEKONFERENCER:

Report of the Fourth World Conference on Women: Beijing, 4-15 September 1995. New York: United Nations, 1996. - 218 sider.
K.aaa fsk-10-153

Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of The United Nations Decade for Women:
Equality, Development and Peace: Nairobi, 15-26 July 1985. New York: United Nations, 1986. - 304 sider.
K.aaa fsk-10-152

Report of the World Conference of The United Nations Decade for Women: Equality, development and peace:
Copenhagen, 14 to 30 July 1980.
New York: United Nations, 1980. - 222 sider. K.aaa fsk-10-151

Report of the World Conference of the International Women's year: Mexico City, 19 June - 2 July 1975 / [organized by] United Nations. New York: United Nations, 1976. - 199 sider.
K.aaa fsk-10-150

 

MONOGRAFIER OG ANTOLOGIER PÅ ENGELSK:

The Unfinished Story of Women and the United Nations / by Hilkka Pietilä. Geneva: Non-Governmental Liaison Service, 2007.
162 sider. K.aaa kvu-07-108

The Global Women's Movement: origins, issues and strategies / Peggy Antrobus. London: Zed, 2004. - 204 sider.
J.aaa kvu-05-114

Global Prescriptions: gendering health and human rights / Rosalind Pollack Petchesky. New York: Zed Books, 2003. - 306 sider.
K.aaa kvu-03-396

Holding on to the Promise: women's human rights and the Beijing +5 review / edited by Cynthia Meillon in collaboration with Charlotte Bunch. New Brunswick, NJ: Center for Women's Global Leadership: Rutgers University Press, 2001.
200 sider. K.aaa kvu-02-141

Gender Politics in Global Governance / edited by Mary K. Meyer and Elisabeth Prügl Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 1999. - 315 sider. K.aaa kvu-00-103

The United Nations and the Advancement of Women: 1945-1996 / introduction by Boutros Boutros-Ghali. New York: Department of Public Information, United Nations, 1996.
845 sider. K.aaa kvu-07-203

Women, politics, and the United Nations / edited by Anne Winslow. Westport, Conn. London: Greenwood Press, 1995. - 213 sider. K.aaa kvu-09-170

Making Women Matter: the role of the United Nations / Foreword by Gertrude Mongella, Secretary-General of Fourth World Conference on Women, Beijing
London: Zed Books, 1994. - 198 sider. K.aaa kvu-94-282

The U.N. Decade for Women: documents and dialogue / Arvonne S. Fraser.
Boulder: Westview Press, 1987. - 235 s.

 

MATERIALE PÅ DANSK:

Kvindeviljer: om græsrødder, netværk og FN-konferencer / redaktion: Liss Hansen
København; Kvindernes U-landsudvalg, 1996. - 80 sider.
K.aaa kvit-ul

Da kvinder blev synlige: fra Mexico til Nairobi / af Solveig Boesen & Kika Mølgaard.
København: FN-Forbundet, 1986. - 72 sider. C.aga MAG kvi-86-77

Sammen er vi stærke: indtryk fra den alternative kvindekonference 1980 / redaktion: Ellen Buch-Hansen og Helga Bloch Kvaale. København: Mellemfolkeligt Samvirke, 1981. - 136 sider.
C.aaa kvi-82-118

Kvindekonferencerne: København 1980 / Tove Rasmussen
[S.L.]: [S.N.], 1980. - 8 sider. K.aaa fsk-578

Roser og sten: rapport fra kvindeåret / redigeret af Karen Dahlerup. København: Fremad, 1976. - 186 sider.
K.aaa MAG kvi-84-38

 

Denne litteraturliste er en del af temaet "FNs 2. internationale kvindekonferencen"