Kvindestemmer: Gå på opdagelse i den tidlige kvindebevægelses blade

Kampen for kvinders stemmeret var en del af en større kamp. Kvinder ville ses, høres og anerkendes som mennesker på lige fod med mænd - og have de samme rettigheder i alle livets forhold. Fra omkring 1885 opstod der adskillige tidsskrifter, der adresserede kvinders manglende rettigheder, stemmeretten og andre samfundsmæssige forhold. Der var bl.a. 'Kvinden og Samfundet', 'Det vi vil' og 'Kvindevalgret'. Der blev sat ord på, diskuteret og harceleret.
Disse tidsskrifter er nu blevet digitaliserede og ligger klar, så alle kan gå på opdagelse i dem. At læse kvindernes egne ord gør deres kamp mere nærværende og presserende, og det er både fascinerende og tankevækkende læsning.

Meryl Streep giver funding til et laboratorium for kvindelige manuskriptforfattere over 40 år

Meryl Streep giver funding til et laboratorium for kvindelige manuskriptforfattere over 40 år, skriver Variety. Det skal drives af Women in Film og tv i New York, IRIS og et kollektiv af kvindelige filminstruktører. Her ligger Meryl Streep på linje med en anden stor Hollywood-skuespiller, Geena Davis, der har grundlagt instituttet "Geena Davis Institute on Gender in Media", som forsker og arbejder med køn i film og medier.

Er ligestilling lig med frihed?

Ligestilling Light kalder den norske sociolog og forfatter Linn Stalsberg den skandinaviske ligestillingsmodel. Hun stiller spørgsmålstegn ved, at ligestillingen er sket på det maskuline og markedsstyrede arbejdsmarkeds præmisser. Og efterlyser kampen for en egentlig kvindefrigørelse. Den, der sætter os fri til at leve et bæredygtigt liv. Lige nu er Stalsberg bogaktuel og KVINFO har talt med hende.

Professor Bente Rosenbeck fik årets KRAKA-pris

Professor Bente Rosenbeck modtog i weekenden Forening for Kønsforsknings KRAKA-pris på den årlige kønsforskningskonference, der i år blev afholdt på Syddansk Universitet i Odense under titlen Krop(U)mulig. Bente Rosenbeck fik prisen for sine mange bidrag til- og i sit uvurderlige arbejde inden for kønsforskning - og i særdeleshed for sin seneste bog Har videnskaben køn? Kvinder i Forskning. I begrundelsen for tildelingen hedder det blandt andet:

"Med et forrygende overblik og medrivende empiriske eksempler påviser Bente Rosenbeck, hvordan den moderne videnskab paradoksalt nok både giver kvinderne formel adgang til universitetet og samtidig bliver brugt til at føre bevis for, at kvinders psyke og fysik gør dem uegnede til at være akademikere.

Prisen er indstiftet af cand. scient. Else Høyrup og uddeles for 17. gang. Den har til formål at hædre en studerende, forsker eller formidler, der har bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning.

 

Blåstempling af feministisk kunst

Blåstempling af feministisk kunst
Feministisk kunst blomstrede i 1970'erne. Men først nu, fire årtier efter, placerer to udstillinger i København og Hamborg det kunstneriske vulkanudbrud som en del af tidens avantgardekunst. I København viser "What's Happening" værker af 11 mandlige og 16 kvindelige kunsterne. I Hamborg er feministisk avantgarde med 34 kvinder fra Europa og USA udstillet.

Udstillingen slutter 2. august

Fra demonstration 8. marts. Foto fra FDDLF
Marokko vil reformere abortloven

Marokko har sat gang i en proces, der skal bløde op på landets meget strenge abortlov - og det med opbakning fra den konservative, religiøse regering. KVINFOs webmagasin samler op på den overraskende udviking i en ny artikel.

Kvindeorganisationerne i landet har i årevis presset på for at få liberaliseret loven, men debatten har pludselig taget fart, og nu ser det ud som om aborter bliver lovlige, i det mindste under nogle omstændigheder.

Men selv om kongen har sat gang i det officielle arbejde med at forberede en lovændring og den konservative regering har givet sin forsigtige støtte til en sag, som den godt ved er populær, så er det stadig et åbent spørgsmål, hvor stor liberaliseringen bliver. Det er for eksempel tvivlsomt om sociale årsager vil blive anerkendt, selv om unge, ugifte mødres fortvivlede situation er en af årsagerne til de mange illegale aborter i landet. 

Det skønnes at der bliver udført 800 illegale aborter i Marokko hver dag, ofte med alvorlig risiko for kvindens liv og helbred.

Jubilæumskonference om kønsforskning

Foreningen for Kønsforsknings 25. årskonference afholdes på SDU i morgen lørdag den 18.

På konferencen uddeles KRAKA prisen til en person, der har har gjort en særlig indsats for kønsforskning i Danmark.

I forbindelse med konferencen ønsker man aktuelle bidrag til og forskning inden for dansk kønsforskning.

Kandidater med nyligt afleverede specialer, der falder indenfor eller berører kønsforskningstemaer, opfordres til at indsende abstract for specialet, inklusive oplægsbeskrivelse (max 1 normalside).

Abstracts til individuelle papers indsendes til kropumulig@sdu.dk. Det skal anføres hvilken workshop, bidraget ønskes at indgå i. Forslag til andre workshops med tre papers modtages gerne.

Sidste frist for indsendelse af abstract og workshops er 16. februar 2015.

100 fortællinger om hverdagssexisme

Hverdagssexisme i Danmark foregår i alle tænkelige sammenhænge. Det viser den første kortlægning af udbredelsen, som Everyday Sexism Project Danmark netop er færdig med.

HEN i den svenske ordbog

Den køns neutrale betegnelse er i dag blevet optaget i den svenske ordbog. For nogle år siden brød en stor debat om det lille ord ud i Sverige. Men hvad handlede den svenske ordkrig om hen, det såkaldte kønsneutrale pronomen, egentlig om? Og hvordan bliver ordet brugt i Sverige i dag? KVINFOs webmagasin har skrevet om det.

Kvindelige kokke tager scenen

En gruppe kvindelige kokke i Spanien siger der er for lidt fokus på deres bidrag til den gastronomiske udvikling. Derfor har de lavet konfenrencen Parabere i Bilbao, Spanien

Historiens spejlbillede er en mand

Markedet bugner af biografier, og læserne elsker dem. Men hvilken kønsvinkel spejler genren tilbage til os? Birgitte Possing forsøger med Ind i biografien at kortlægge historieskrivningens blinde vinkel.

Foto: Hanna Leanderdal © DR
DR: Kvinder på chefgangen i Kina

Danmarks Radio bringer i dag et tema om, at et dansk tøjfirma foretrækker at hyre kvinder til chefstillinger i Kina.

Pisa-rapport sætter fokus på køn i uddannelsessektoren

I disse uger sidder mange elever i Danmark og arbejder med den kommende PISA undersøgelse, der skal vise det uddannelsesmæssige niveau internationalt for 15 årige skoleelever.

15-årige drenge er generelt mindre tilbøjelige end piger til at opnå et grundlæggende niveau i at læse og inden for matematik og naturvidenskab. Alligevel underpræsterer de ellers dygtige 15-årige piger inden for matematik, naturvidenskab og problemløsning sammenlignet med jævnaldrende drenge.
OECD stiller i sin nyeste rapport skarpt på disse problemer. Rapporten "The ABC of Gender Equality in Education" ( fra marts 2015) tager udgangspunkt i, at drenge og piger er lige dygtige til matematik og naturvidenskab, men viser alligevel, at deres holdninger til læring og deres forhåbninger for fremtiden er markant forskellige. Rapporten undersøger, hvad hhv. drenge og piger bruger deres fritid til, graden af tro på egne evner samt de præstationsmæssige forventninger, som familie og lærere har til eleverne.

Dette er alt sammen faktorer, som har stor betydning for både drenge og pigers præstation i skolen og senere beslutninger om videreuddannelse og valg af karriere.

Hillarys udfordringer med feminisme

Som alle vist efterhånden ved, gik Hillary Clinton i går ind i kampen om at blive USAs næste præsident. Det bliver en meget lang valgkamp og der vil givetvis komme "sager". Så det er lang fra sikkert at den næste amerikanske præsident bliver en kvinde.

Kampagnen vil, ifølge amerikanske eksperter, foregå mere rundt i landet end sidst Hillary Clinton stillede op og blev slået af Barack Obama. Det vil være en kombination af små møder og heftige kampagner på de sociale medier.

Samtidig med at hun udgav en video med sin "kick off" fik Hillarys over 3 mio. følgere på Twitter besked om at kontoen fra nu af ville blive administreret af kampagne staben. Men kandidaten vil stadig tweete fra tid til anden. I givet fald vil det blive markere med et " H".

Der udgives i disse dage et hav af analyser på hvorfor Hillarys kandidatur er enten godt eller skidt for feminismen. Vi har samlet en lille buket.

Flygtningenes knugende tomhed

 

I en helt ny mini-dokumentar, produceret af organisationen Turning Tables og støttet af KVINFOs Minipulje, skildrer en ung kvinde sit liv i Zarqa-flygtningelejren i Jordan.

På overfladen er det helt udramatisk. Hun sidder og drikker kaffe og mindes duftene, luften, moskeen, ansigterne og livet i Syrien. En pseudo-eksistens, der blot er et ekko af et liv, som hun måske aldrig får igen. Filmen runger af den eksistentielle tomhed, som livet som flygtning består af, ikke mindst for kvinderne.

Fortælleren Ayah Khater har selv instrueret filmen. Gennem tre måneder har hun sammen med Turning Tables hold i Zarqa-lejren arbejdet på dokumentaren og giver i den flygtningene en stemme, som ellers sjældent bliver hørt.

Og samtidig minder hun os om, at hver af de mere end 9 millioner syrere, som borgerkrigen har fordrevet fra deres hjem, er virkelige personer med håb og drømme og ikke bare et tal i en statistik.

Anti-voldtægtskampagne i København

Voldtægt er kriminelt - uanset om den, der har været udsat for overgrebet, har flirtet eller drukket for meget. Sådan lyder det i Københavns anti-voldtægtskampagne, der bliver skudt i gang denne uge. Via plakater, flush ads, postkort/GoCards og en række andre kampagneelementer, kommer budskabet ud til københavnerne på busser, skoler, ungdomsuddannelser/tekniske skoler, Borgerservicecentre, biblioteker, pressen, caféer, fitnesscentre og på de sociale medier.

Gisp, et stemmerets-jubilæum!

100-år for kvinders stemmeret i Danmark er kun lige begyndt. Derfor er KVINFOs Webmagasin taget til Norge for at høre, hvad Danmark kan lære af landets fejring af 100-årsjubilæet i 2013 - og været forbi et norsk forlag, der står for den nytænkende og roste bogserie Stemmer.

En fortælling om vold og ære

Hvorfor er vold mod kvinder altid et spørgsmål om kultur, når den udøves i etniske minoritetsfamilier men aldrig i danske familier? En ny afhandling om æresrelateret vold stiller skarpt på, om det store fokus på kulturelt betinget vold begrænser vores forståelse af volden mere, end det nuancerer.

Med kroppen som signatur

"Jeg har kæmpestor respekt for kunstdisciplinerne. Men de bliver - på samme måde som feminisme - angrebet og anskuet på fuldstændig samme niveau. Der er simpelthen ingen respekt for kunstdiscipliners faglighed". Billedkunstner Kirsten Justesen skyder med skarpt i en samtale, der trækker linjerne fra 1970'er feminisme til den aktuelle debat om museernes kønsskæve indkøb og udstillingslinje.

Stort interview med kunstneren Kursten Justesen i KVINFOs webmagasin

Azza Soliman og hendes medarbejder i CEWLA, Sara Katrine Brandt, fortæller om situationen for kvinde- og menneskerettighedsforkæmperne i Egypten på den danske FN-repræsentation under kvindekommissionsmødet for nylig.
Danske politikere i støtte til KVINFO-partner

 

Udenrigsministeren bør tage sagen om den egyptiske kvinderettighedsforkæmper Azza Soliman op, mener to af de danske politikere, som mødte hende under FN's kvindekommissionsmøde i New York for nylig. Myndighederne i Egypten har forsøgt at lukke munden på Azza Soliman, der er stifter og formand for KVINFOs samarbejdspartner CEWLA, ved at gøre hende til anklaget i stedet for vidne, efter hun overværede politiets nedskydning af en demonstrant.

Azza Soliman fortalte selv om sagen, da hun var inviteret til et møde med den danske delegation ved kvindekommissionsmødet. Siden er myndighedernes trusler mod hende blevet til et officielt anklageskrift - som hun dog ikke selv har kunnet få udleveret.

Socialdemokraten Yildiz Akdogan var en af de danske politikere, der var med i delegationen. Hun kalder sagen "kafkask" og vil nu rejse den i udenrigsudvalget for at få Udenrigsministeren til at tage den op, skriver Information i dag. Avisen har talt med Azza Soliman selv, som kritiserer EU-landene for at fokusere for meget på stabilitet på bekostning af demokratisk udvikling, og det kalder Yildiz Akdogan en "vigtig pointe, som vi ikke skal sidde overhørig."

Hun bliver bakket op af Liv Holm Andersen fra de radikale, der mener Danmark skal gøre mere for at sætte fokus på Egyptens menneskerettighedskrænkelser i EU.
"Det berører mig også personligt, fordi jeg har mødt hende og mærket hendes kampgejst," siger Liv Holm Andersen.