Foto: Centre Pompidou
Marguerites sang

"På Centre Pompidou i Paris kan man i anledning af 100 året for Marguerite Duras fødsel nærme sig den særegne stemme fra det tyvende århundrede gennem manuskripter, film, bøger. Og ikke mindst få glimt fra hendes offentlige liv, der velgørende sender tanker på flugt ind i muligheden for at skrive helt andre slags sætninger."

Tine Byrckel har besøgt Centre Pompidous retrosepktive udstilling om Marguerite Duras' liv, kunstneriske virke og politiske engagement.

Flere kvindelige professorer nu!

Uddannelses og Forsknings ministeriet vil gøre en ekstra indsats for at øge ligestillingen i forsknings og universitets miljøet. Og derfor nedsætter ministeriet nu en task force. Baggrunden er at der bliver stadig flere kvinder med Ph.d grader i Danmark. Og alligevel vokser antallet af kvindelige professorer ikke.

I 2010 var 45 procent af de ph.d.-studerende, der opnår en ph.d. grad i Danmark
kvinder. Samtidig er andelen af kvindelige professorer steget fra 7 procent i 1999 til
18,4 procent i 2013. Mens andelen af kvindelige ph.d.er i Danmark er fulgt med
udviklingen i EU, er andelen af kvindelige professorer trods stigningen stadig under
EU-gennemsnittet (som er 20 procent).

Task forcen skal aflevere sine anbefalinger til marts.

Antologi nuancerer debat om drenge i uddannelsessytemet

Antologien "Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne" er et tiltrængt bidrag til et meget diskuteret emne; 'drengeproblemet' eller 'taberdrengene' i ungdomsuddannelserne. Bogen nuancerer den ellers ensidige debat og sætter dermed en ny dagsorden. I stedet for blot at bekymre sig om drenge generelt, undersøger forfatterne om og på hvilken måde, man kan tale om et decideret drengeproblem og hvilke drenge, der klarer sig dårligt og hvorfor.

Kom til spændende forelæsningsrække om 100-året for kvinders stemmeret

I anledning af 100-året for kvinders stemmeret afholder Folkeuniversitetet og KVINFO en spændende forelæsningsrække i foråret 2015. Henover 5 torsdage kan du bl.a. blive klogere på ligestillingens historie, stemmeretsbevægelserne, kvinder i politik, de politiske partier og kønskvotering. Hvem og hvad har drevet ligestilling frem på den politiske dagsorden, og hvem har sat foden på bremsen?

Det er nogle af de største kapaciteter på området, der formidler indblikket i en afgørende historisk periode. Mød seniorkonsulent, cand.mag. Jytte Larsen, KVINFO, forskningsbibliotekar, cand.phil. Jytte Nielsen, KVINFO, professor Drude Dahlerup, Stockholm Universitet, professor Anette Borchorst, Aalborg Universitet og professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet.

http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/object43864/da/
Et opgør med videnskabens køn

Forfatteren Bente Rosenbeck dokumenterer i bogen "Kvinder i forskning" på baggrund af mange års undervisning, hvordan de videnskabelige fagfelters grænser har gjort kvindelighed til en naturlig kategori. Hun beskriver hvor kvinder er blevet ekskluderet, og dermed hvordan kønsforskningen har rystet ideen om den objektive videnskab.
Bente Frydendahl Larsen har anmeldt bogen i KVINFOs Webmagaisn.

Billede fra filmen "Buried Secrets"
Tunesiens kvinder har alt på spil og alt at vinde

Den tunesiske filminstruktør Raja Amari er ikke bange for at provokere. Hendes film Buried Secrets foregreb tilbage i 2009 de tunesiske omvæltninger i 2011. Filmen blev vist i København for nylig, og i den forbindelse gav hun et interview til KVINFOs Webmagasin.

- Det, der udspiller sig i filmen, var også det, der kom til at udspille sig i Tunesien under revolutionen. Her eksisterede to parallelsamfund, men qua revolutionen var der tunesere, der pludselig blev bevidste om, at der var andre i Tunesien, der levede på en helt anden måde, der ikke var til at fatte for dem. At der eksisterede en verden, som vi aldrig talte om, og som stod i skarp kontrast til både de politiske paroler og til det tunesiske turistbillede, fortæller Raja Amari.

Samtidig har kulturelle og sociale normer stået i vejen for, at kvinderne gjorde brug af deres rettigheder. Det, mener Raja Amari, er ændret med den nye forfatning.

- Der har været en enorm debat i Tunesien om kvinders rolle i samfundet. Flere islamistiske fraktioner ville have skrevet ind i forfatningen, at kvinden skulle være underordnet manden. Pludselig havde de tunesiske kvinder alt på spil. De så, hvilke rettigheder de rent faktisk havde, og hvordan deres liv ville være, hvis de blev taget fra dem. Det har været med til at modne vores kollektive tankegang og fået den på omgangshøjde med virkeligheden.

http://www.flickr.com/photos/cogdog/8773811585
Mange unge tager videregående uddannelse, men drengene halter bagefter

Regeringen når endnu engang deres målsætning om, at mindst 60% af en ungdomsårgang skal fuldføre en videregående uddannelse. Det viser den såkaldte Profilmodel 2013. Modellen er en fremskrivning af hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig.

Men bag de positive tal gemmer der sig en kønsskævhed som uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen gerne vil gøre noget ved. Hvor 69,4% af pigerne forventes af at gennemføre en uddannelses, gør det samme sig kun gældende for 55,6% af drengene. Sofie Carsten Nielsen udtrykker dog optimisme over, at flere videregående uddannelsesinstitutioner fremover har fokus på bl.a. skævvridning ift. køn og brobygning mellem ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

http://www.flickr.com/photos/defenceimages/8386354625
Macho-stereotyper har betydning for mænds (fra)valg af erhverv

Mandsdominerede erhverv, der er karakteriseret ved hypermaskuline idealer, afskrækker ikke kun kvinder. Også mænd, der ikke føler, at de lever op til traditionelle forestillinger om maskulinitet vælger f.eks. søværnet og kirurgi fra. Det viser en ny undersøgelse foretaget af University of Exeter, som er blevet offentliggjort i British Journal of Psychology. Undersøgelsens forfattere øjner dog muligheder for, at gøre op med de meget kønsopdelte fagområder. Ved at appellere målrettet til et bredere udvalg af mænd, åbner det også dørene for flere kvinder.

Transpersoners rettigheder skal sikres bedre

I EU oplever transpersoner stadig diskrimination. Både når det gælder uddannelseområdet, arbejdsmarkedet, sundhedsydelser og had-forbrydelser. Det viser en ny EU-rapport 'Being Trans in EU', og i følge Institut for Menneskerettigheder er der også i Danmark plads til forbedringer.

Siden 2011 er den danske lovgivning vedrørerende LGBT-personers rettigheder, blevet styrket. Det gælder blandt andet muligheden for kønsneutrale ægteskaber, kirkelige vielser, ændringer i børneloven og muligheden for selv, at vælge sit juridiske køn.

Alligevel anbefaler Institut for Mennskerettigheder, at Danmark målretter indsatsen for at styrke transpersoners rettigheder, og for at øge deres livskvalitet. Uddannelsessystemet er blandt andet et af de steder, hvor transpersoner oplever mistrivsel. Kun 5% står frem med deres kønsidentitet, og 23% føler sig utrygge. Hadforbrydelser er også voldsomt underrapporterede, på trods af, at transpersoner er særligt udsatte. I den forbindelse er det et problem, at det i øjeblikket kun er kønskifteopererede transpersoner, der er beskyttet af ligebehandlingslovene for 'køn'.

I Danmark er det uklart hvem, der har det overordnede ansvar for, at sikre transpersoners rettigheder. Der er derfor behov for, at vi kigger nærmere på den danske ligebehandlingslovgivning, samt udarbejder handlingsplaner på linje med dem, vi ser i både Sverige og Norge.

KVINFO støtter det danske charter for mangfoldighed

Mangfoldighed på arbejdsmarkedet er en ressource, vi som samfund skal dyrke. Når vi arbejder bevidst med diversitet og forskellighed, fremmer vi også inklusion og modvirker diskrimination. Men det starter ude på arbejdspladserne - i de enkelte virksomheder og institutioner.

Derfor opfordres danske virksomheder, i en kampagne, der er skudt i gang i dag, til at skrive under på det officielle danske charter for mangfoldighed. Chartret drives af Foreningen Nydansker, og er etableret i samarbejde med EU kommisionen og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Foreningen Nydansker er en non-profit organisation.

På organisationens hjemmeside findes links til positive eksempler og de erfaringer, der er blevet gjort ude i kommunerne og i forskellige virksomheder. Bl.a. gennem arbejdet med mangfoldighedsledelse og innovation. Man kan også finde inspiration, råd og vejledning til, at gå i gang med, at gøre sin arbejdsplads mere mangfoldig.

KVINFO har - sammen med en lang række andre virksomheder og institutioner - skrevet under på chartret. Hvis man vil vide mere, er der links længere nede.

KVINFO-projekt fremhævet som succeshistorie

Et af KVINFO's centrale projekter i Yemen er blevet fremhævet som en ud af syv succeshistorier i Udenrigsministeriets nye resultatrapport om Det Arabiske Initiativ.

Rapporten "Dansk-arabiske partnerskaber i øjenhøjde" skildrer, hvordan det er lykkedes både at få etableret et anerkendt forskningsbibliotek og en masteruddannelse i køn og udvikling ved Gender-Development Reseach and Studies Center ved universitetet i Yemens hovedstad Sana'a.

Projektet har en særlig status i KVINFOs arabiske aktiviteter, for biblioteket i Sana'a er blevet skabt med direkte inspiration fra KVINFO selv og det forskningsbibliotek, som KVINFO er bygget op om. Initiativet til biblioteksprojeket kom fra daværende leder af GDRSC Husnia al-Khadri som besøgte KVINFO i anden anledning og så vores bibliotek. Det var lige det, hun drømte om for GDRSC og Yemen.

"Det har været fantastisk at se, hvordan KVINFOs erfaringer med at drive bibliotek har kunnet overføres til de meget anderledes forhold i Yemen. Det har været et utroligt og ukueligt engagement under meget svære vilkår, der har båret projektet frem i Yemen," fortæller Katarina Blomqvist der er leder af KVINFOs MENA-afdeling og har været projektansvarlig fra projektets start.

På trods af en ustabil politisk situation og dårlige sikkerhedsforhold i Yemen er det lykkedes at få både biblioteket og masteruddannelsen flot fra start. Søgningen til masterprogrammet, som er udviklet i samarbejde med RUC, har været overraskende stor med 40 studerende på det første hold.

Og der er god brug for både bibliotekets og de nye kandidaters viden. Yemen indtager sidstepladsen som landet med verdens dårligste ligestilling i World Economic Forums Global Gender Gap Report.

 

Artikel: Empati er kvinders superpower

Deborah Frances-White er standup-komiker, manuskriptforfatter, foredragsholder og coach. Da hun fornylig gæstede i København, snakkede hun bl.a. om, at være kvinde i et mandsdomineret stand-up miljø. For alle ved jo, at kvinder ikke kan være sjove. Hun snakkede også om, at bære sit køn med sig, når man allerhelst vil ses som et menneske. Men også om at insistere på, at tage ejerskab og fylde. For Frances-White er optimistisk, og mener at kvindernes tid er kommet.

Ellie Jokar og Sara El Naser i skikkelse af Dubai-reporter Sara El Sheikh og indvandrerreporteren Latifa i garderoben inden gårsdagens optræden på familielovskonference. Foto: KVINFO
Go' perkerhumor satte kønsroller på spidsen til familielovskonference

"Du ligner en begravelse i det der tøj - og du ser ud som en dreng med det der hår; du mangler noget bling-bling og guld og extensions. Er det OK, hvis jeg kalder dig Aisha?" Med den umiskendelige accent og i skikkelse af Dubai-reporteren Zara El Sheikh tog Ellie Jokar, en fjerdedel af satirefirkløveret fra DR2 'Det Slører Stadig' Pernille Mortensen fra Udenrigsministeriets MENA-kontor under kærlig behandling til et underholdningsindslag på første dag af konferencen 'Caught Between Family Laws - Gender, Law and Religion, experiences from Denmark and Morocco i går. Reporterfiguren havde tillige trukket marokkanske Omar fra publikum op på scenen og forsøgte med de to som modpoler - som altid - at blive klogere på et emne - i dette tilfælde kønsroller og ligestilling i henholdsvis Danmark og Marokko. 

"Hvorfor er du her. Prøver du at samle en kvinde op? Er du gift? Arbejder din hustru, eller er du en typisk marokkansk mand?," spurgte hun.

Og da Sara El Sheikh havde konkluderet, at hun nu havde lært en lille smule om, hvorvidt marokkanske mænd og danske kvinder overhovedet er et godt match, blev hun afløst af figuren Latifah, alias Sara Al Naser, der ville vide, hvad de hvide egentlig laver i Mellemøsten, og om det hele blot handler om at vestificere den arabiske kvinde. Hvilket en meget oplagt Hanne Petersen, dr.jur., svarede uventet bekræftende på.   

Efter det komiske indslag fortsatte konferencen med paneldebat om erfaringer med at anvende henholdsvis mægling og forsoning til at løse ægteskabelige konflikter i Danmark og Marokko.

www.flickr.com/photos/martinhoward/3032118200
Folketingets Retsudvalg sætter voldtægt på dagsordenen

Folketingets Retsudvalg holdt onsdag en høring om voldtægt. Her blev der sat fokus på både den lave anmeldelsesgrad, de få domsfældelser og den måde voldtægtsofre bliver behandlet på.

På mødet præsenterede en række eksperter nogle anbefalinger. Helt centralt er hurtigere sagsbehandling, og at der straks stilles en advokat til rådighed for offeret. I øjeblikket sker det kun i 3% af sagerne. Det blev understreget af både bistandsadvokat Helle Hald og sygeplejerske Hanne Nielsen fra Center for Seksuelle Overgreb. En bistandsadvokat er ikke bare en kæmpe støtte og hjælp for ofret, men kan have afgørende betydning for om sagen henlægges for tidligt.

Måden myndigheder møder offeret på, blev også problematiseret i debatten. Undersøgelser foretaget af Det Kriminalpræventive Råd viser at politifolk vurderer 20-30% af anmeldte voldtægter som falske, men i virkeligheden er det kun ca. 7%. I værste fald kan mistænkeliggørelse medføre endnu et traume for offeret, som kan føles lige så lammende som selve overgrebet. Juridiske eksperter efterlyser undervisning af politiet, så de er bedre klædt på.
Sygeplejerske Hanne Nielsen understregede, at en 'god politimand' gør en kæmpe forskel - både for det samlede forløb og for hvordan ofret kommer ud på den anden side.

Foto: Gitte Lotinga Besma Soudani, leder LET (KVINFO partner i Tunesien) Kalthoum Kannou, præsidentkandidat, Tunesien Mette Thouborg, borgmester Lejre (SF) Grethe Nørtoft Saabye, byrådsmedlem Lejre (kons) Foto: Gitte Lotinga
Borgmesteren og politikerne

Gensidig respekt og nysgerrighed fyldte rummet, da Lejres borgmester Mette Touborg (SF) tog imod en delegation af kvindelige tunesiske politikere med præsidentkandidaten Kalthoum Kannou i spidsen.

Under mødet delte alle ud af deres erfaringer, og ofte udløste de både eftertænksomhed og høje grin. Som da Mette Touborg oplevede, at hendes ledsagende kommunaldirektør – en mand i tresserne – blev taget for at være borgmesteren.

Og så var de helt enige om, at man som kvindelig politiker er nødt til at holde fast i en ting: Man er skal være sig selv.

”Folk kender jo en fra før,” sagde Kalthoum Kannou. ”Hvis du laver om på dig selv, så tænker de: hvad laver hun ellers om på senere? ”

Med i den tunesiske delegation, der er KVINFOs gæster hele ugen, er også en række kvinder, der stiller op ved de kommende kommunalvalg. Fra Danmark deltog også det konservative byrådsmedlem i Lejre, Grethe Nørtoft Saabye. Hun fortalte om sin store nervøsitet ved at stille sig frem som politisk kandidat første gang. Det kunne mange af tuneserne genkende.

En del af mødet blev også brugt til at tale lokalt demokrati, fordi man i Lejre har arbejdet meget med at involvere borgerne, og med at engagere unge vælgere.

Helle Helle på KVINFO sammen med lektor Per Krogh Hansen
Helle Helle hos KVINFO

Forfatteren Helle Helle var på KVINFO tirsdag aften i forbindelse med lancering af seks nye artikler i biografien Nordisk Kvidelitteratur historie.
Det store onlineværk sætter fokus på kvindelige forfattere, og i alt vil 20 nye artikler blive publiceret over de næste år. Sammen med illustrationer af kvindelige samtidskunstnere indkredser artiklerne banebrydende strømninger i det 21. århundrede. I 2016 bliver yderligere 14 nye artikler, der optegner centrale litterære tendenser og temaer i det nye århundrede tilgængelige på sitet. Nævnes kan artikler om nordisk børnelitteratur, de nordiske krimidronninger og om køn og forfatterroller.

Foto: Jens Juul
Udenrigsministeren roser tunesisk erfaringsdeling

Hvordan kan de gode resultater, som I og andre civilsamfundsorganisationer har opnået i Tunesien, deles med aktører fra andre arabiske lande? Det ville Udenrigsminister Martin Lidegaard (R) gerne vide, da han i går mødtes med den delegation af kvindelige tunesiske politikere, som i denne uge gæster KVINFO. Kvinderne, som kommer fra organisationen Ligue des Electrices Tunisiennes, (LET) kunne så oplyse ministeren om, at der netop i denne weekend i Tunesien har været afholdt et regionalt seminar om at fremme ligestilling i forhold til konstitutionsskrivning i de revolutionsramte arabiske stater med deltagelse fra Egypten, Jordan og Yemen, arrangeret af LET og KVINFO.

Ministeren lyttede engageret under hele besøget og spurgte blandt andet, hvad gæsterne fra LET så som den største udfordring for kvinder i Tunesien. Svaret lød på den unge generations manglende ejerskab til processen efter revolutionen og vage politiske engagement. Revolutionen har til dels været de unges, men det afspejles ikke rigtigt i den efterfølgende proces, hvor det for eksempel fortrinsvis er aldrende mænd, der stiller op med reelle chancer til præsidentposten.

De tunesiske kvinder understregede desuden indtrængende behovet for, at Danmark opretholder indsatsen i den arabiske region og fortsætter med at dele ud af danske erfaringer og best practices. "Det kan godt være, at udviklingen i et land som Tunesien lige nu ser ud til at gå den rigtige vej, og det er vi selvfølgelig glade for, men det er samtidig en meget skrøbelig udvikling, der let kan vende," sagde Besma Soudani, leder af LET.

Foto: KVINFO
Tunesiske powerpolitikere varmer op til ministermøde

En delegation af kvindelige, tunesiske politikere - heriblandt den eneste kvindelige kandidat, der stillede op til det tunesiske præsidentvalg afholdt for nylig - besøger i denne uge KVINFO. Besøget indledes her til formiddag med en introduktion til KVINFO og det danske politiske system, inden dagen afsluttes med et møde med Danmarks Udenrigsminister, Martin Lidegaard (R).

Ministeren har i medierne i dag netop fremhævet samarbejdet med de kvindelige tunesiske politikere, som KVINFO har haft siden 2011, som et mønstereksempel på, hvorledes Det Arabiske Initiativ kan og skal arbejde for at skabe positive resultater i Mellemøsten og Nordafrika.

Delegationen tæller desuden en gruppe kvindelige kandidater til det forestående lokalvalg i Tunesien, og oprindeligt var der også kvindelige parlamentarikere på listen - alle har de modtaget træning af KVINFOs partnerorganisation Ligue des Electrices Tunisiennes (LET). De nationale politikere måtte dog blive hjemme og deltage i en indsættelsesceremoni til det tunesiske parlament, som de blev valgt ind i ved parlamentsvalget sidst i oktober.

Mænd i madprogrammer

Fredag eftermiddag holdt KVINFOs "Vækstlag" sidste møde for i år. Formålet med Vækstlaget er at præsentere ny forskning i blandt andet køn.

På dagens møde blev der præsenteret tre projekter, og et af dem var om mænd i madprogrammer. Forskeren Jonatan Leer har skrevet en ph.d. afhandling hvor han kigger på hvordan mænd bliver præsenteret i de programmer.

Jonatan Leer bruger begrebet "Madskulinitet", og undersøger hvordan det "at gøre mad" (altså alle madkulturens sociale handlinger fra indkøb til opvask) kan bruges til at forhandle udtryk for maskulinitet. Han har blandt andet kigget på madprogrammer med Jamie Oliver, Gordon Ramsay og bdr. Price.

På KVINFOs webmagasin ligger den tale Jonatan Leer holdt, da han forsvarede sin ph.d. afhandling.

Foto: KVINFO
Ivrigt publikum diskuterede ligestilling i danske og arabiske fagforeninger

Et bredt spektrum af både emner og debattører tegnede et debatarrangement afholdt på KVINFO i går under overskriften
'Hvordan står det til med ligestillingen i de danske og mellemøstlige fagforeninger?'  

I den meget overordnede ende af skalaen lå emner som de store politiske udfordringer i forhold til ligestilling, og en fagforeningssammenhæng, hvilke konkrete udfordringer møder kvinder på arbejdsmarkedet og arbejdspladsen? Som svar på sidste spørgsmål kom bud som manglende ligeløn, manglende adgang til opkvalificering (og dermed ringere chancer for at avancere) og dertil 'sideudfordringer' som manglende ret til at disponere over egen indkomst i husholdningen.

Debatten berørte også det individuelle plan, hvor deltagere delte ud af personlige erfaringer med følsomme emner som chikane, vold i forskellige former og anden diskrimination på arbejdspladsen.

I panelet sad Lizette Risgaard Knudsen, næstformand i LO, Danmark, Suad Mohamed Mubarak Mohamed fra GFBTU i Bahrain, Leila Daami Ep Amri fra UGTT i Tunesien, Shaymaa Ahmed Abdelrhman Ahmed fra EFITU i Egypten og Samira Rayasse fra OFSAF/FNSA/UMT i Marokko. Arrangementet blev afholdt i KVINFOs bibliotek i samarbejde med Ulandssekretariatet.