Feministisk tegneseriestribe med humor og bid

Den norske avis Dagbladet har adskillige faste tegneseriestriber. Blandt andet den feministiske og morsomme 'Zelda', der er tegnet af svenske Lina Neidestam. Med både humor, varme og vid, skildrer hun Zelda, der nok har høje idealer og politiske holdninger, men ikke altid selv formår at leve op til dem. Grin og få stof til eftertanke. God weekend!

Don O'Brien: https://www.flickr.com/photos/dok1/13091440625
Norsk forsker: Der findes ingen enkle forklaringer på kønsforskelle i skolen

I kølvandet på Venstres forslag om mere kønsopdelt undervisning i Folkeskolen, er diskussionen om 'de stille piger' og 'de vilde drenge' endnu engang aktuel. En dugfrisk norsk undersøgelse søger imidlertid, at gøre op med de gængse forestillinger og fordomme om, hvorfor piger klarer sig bedre end drenge i skolen.

Den lette forklaring synes ofte at være, at det er et spørgsmål om 'natur'. Skolen er indrettet til de stille piger, der fra naturens hånd kan fordybe sig, mens de vilde drenge og deres behov, ikke bliver mødt. Ifølge Elin Borg, fra Oslo Universitet, er det dog vigtigt at vi har blik for nuancer og og det brede perspektiv, når vi forsøger, at forstå sammenhængen. I hendes undersøgelse, der er baseret på flere kvalitative og kvantitative studier, understreger hun, at jagten på en letforståelig forklaring, mellem køn og præstation, er håbløs. Hun afviser ikke at køn spiller en rolle, hvis man ser på gennemsnitsforskelle. Men det er en vigtig pointe, at forskellene internt mellem henholdsvis drenge og pige, er større. De bagvedliggende forklaringer er langt mere komplekse og kan ikke kun reduceres til et spørgsmål om køn. F.eks. er den faglige indsats er altafgørende for, hvor godt man klarer sig. Når man netop så på den gruppe elever, var der ikke den store forskel at spore mellem kønnene. Og blandt de såkalde 'ballademagere', var der ca. 40% piger. Andre faktorer, der spiller en vigtig rolle, er bl.a. ens socioøkonomiske baggrund og de forventninger ens køn bliver mødt med. Nedenfor kan du få yderligere indblik i Borgs resultater og konklusioner.

Ud over Elin Borgs dugfriske undersøgelse, har KVINFOs webmagasin også et tema om køn og pædagogik. Her har vi samlet en masse interessante artikler og undersøgelser, der på samme måde forsøger at nuancere de mulige forklaringer på hvorfor (og om) drenge klarer sig dårligere i skolen.

Statistik på TV i Jordan

KVINFO var i Jordan sidste uge for at afholde workshop om statistik i hovedstaden Amman. I et samarbejde mellem Jordans statistiske kontor, Danmarks Statistik og Higher Population Council, Jordans organ for befolkningsspørgsmål blev der udvekslet metoder til at dokumentere statitisk i forhold til køn. Og det var ikke kun deltagerne på workshoppen, der fik et indblik i, hvordan statistik kan bruges som et stærkt middel til at fremme ligestilling.

Jordansk tv udsendte nemlig en  20 minutter langt indslag fra begivenheden. I  TV programmet var der gæster fra workshoppen i studiet, interviews og reportage fra workshoppen. I indslaget forklarer programrådgiver fra KVINFO, Pernille Kirknæs, blandt andet, hvordan statistik kan bruges til at afdække mulige årsager til uligheder mellem kvinder og mænds deltagelse på arbejdsmarkedet i Jordan. 

fsecart: www.flickr.com/photos/fsecart/549277847/in/photostream/
Kønsforskning prioriteres i Sverige

Vetenskapsrådet i Sverige har sammenlagt bevilget 170 millioner til 20 forskellige kønsforskningsprojekter. Projekterne spænder vidt, over flere videnskabelige discipliner, og beskæftiger sig blandt andet med medier, krig og konflikt, pædagogik, maskulinitet, voldtægt og kønssygdomme.

KVINFOs direktør Nina Groes udtrykker glæde over svenskernes prioriteringer: "Tillykke til svenskerne, der endnu en gang viser vejen når det gælder at kvalificere ligestillings debatten. På KVINFO glæder vi os til at følge med i resultaterne, og håber det kan give inspiration til tilsvarende dansk forskning."

Legetøjskataloger skaber endnu engang debat

Hvordan køn fremstilles i legetøjskataloger, har været til debat de sidste par år. I år er Toys R'Us' julekatalog allerede gået viralt - både i Danmark og Sverige. Der er både drenge klædt ud som prinsesser og piger der leger med Minecraft-skumvåben. Kristeligt Dagblad spørger polemisk om Danmark er klar til drenge i prinsessekjoler. Efterfølgende har det vist sig, at den pågældende *dreng* i kataloget, i virkeligheden er en korthåret pige.

Nedenfor kan du læse både Kristeligt Dagblads og Aftonbladets artikel.

Skal kvinder holde kæft?

Med programrækken ’Ti stille kvinde!’, er der for alvor blevet stillet skarpt på, hvad kvinder i den offentlige debat bliver udsat for. Mange oplever grov seksuel chikane og trusler om vold. Det er ikke et nyt fænomen, desværre. Internationalt har debatten kørt på de høje nagler de sidste par år.

Debatten i kølvandet på DR2 programmerne har været heftig og følelsesladet. Nogle har genkendt fortællingerne, og mange er blevet oprigtigt chokerede over, hvad kvindelige politikere og debattører må stå model til. Andre igen, afviser at den hårde tone, er noget, der i særlig grad rammer kvinder.

Hvis vi vil ændre debatklimaet og gøre det mere attraktivt for kvinder, at stikke næsen frem, må er det vigtigt at tage livtag med problemet. Derfor inviterer vi til en spændende debat i KVINFOs bibliotek. Her vil Johanne Schmidt-Nielsen (MF), producer Ulrik Skotte og journalist og forfatter Dorte Toft bl.a. diskutere hvad, der ligger bag disse hadefulde angreb, mediernes rolle, om det er et demokratisk problem og hvorfor det er så svært og provokerende at snakke om.

Tid og sted: KVINFOs bibliotek 26. november kl. 17-19

Arrangementet er gratis, efter først-til-mølle princip.

Amerikanske feminister tager 'mean tweets' under kærlig behandling

Debatten om hvad kvinder skal stå model til i den offentlige debat, fortsætter. Ikke mindst når det gælder sociale medier. Både her og i udlandet.

Der er ingen tvivl om, at den hårde tone rammer alle. Men særligt kvinder er udsatte, når det gælder trusler og grov chikane, der har en seksuel karakter. Hvis man oven i købet er feminist eller har en holdning til køn, bliver det endnu værre.

I et forsøg på at sætte fokus på problematikken, er en håndfuld markante og morsomme amerikanske feminister gået sammen. De har genskabt komikeren Jimmy Kimmels 'Celebrities read mean tweets' - med feminister.

Foto: Julie Lykke Nielsen
Mentornetværket sikret på Finansloven

I dag blev Finansloven for 2015 præsenteret. Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten står sammen om de økonomiske prioriteringer for Danmark næste år.

For KVINFO betyder det en rigtig god nyhed om at Mentornetværket bliver sikret finansiering de næste 4 år. "Det er godt for Danmark, økonomisk og menneskeligt" siger KVINFOs direktør Nina Groes. "Vi skaber med mentor netværket grundlæggende forandringer for mennesker. Det gør vi i forhold til uddannelse, arbejde og selvværd. At vi kan arbejde i et fire årigt perspektiv betyder at vi kan skabe langt større forandring for den enkelte. Vi kan lave flere og bedre forandrings forløb."

Når Finansloven bliver vedtaget, betyder det at mentornetværket får en 4 årig bevilling på i alt 8 millioner kroner, 2 millioner om året.

Udover Mentornetværket får KVINFOs afdeling for Mellemøsten og Nordafrika fortsat 23 millioner kroner årligt til arbejdet for ligestilling og kvinders rettigheder i MENA.''

BENI SYABAN: http://www.clker.com/clipart-men-women-bathroom1.html
Køn, uddannelse og tal hænger sammen - både i Jordan og Danmark

Hvis uligheden skal bekæmpes, så er det nødvendigt at sætte tal på den. Det ved man både i Danmark og i Jordan, og derfor arbejder begge lande med at udvikle og udbygge statistikker, der også afspejler køn.

Derfor afholder KVINFO i denne uge en træningsworkshop for deltagere fra både Jordans statistiske kontor, Danmarks Statistik og Higher Population Council, Jordans organ for befolkningsspørgsmål. På workshoppen, der afholdes i Amman, bliver der udvekslet viden og erfaringer om kønsspecifikke indikatorer, data og information.

Det jordanske statistiske kontor og Danmarks Statistik præsenterer bl.a. data om uddannelse og sociale, økonomiske og politiske forhold. Både begrundelserne for statistikkerne og brugen af dem, er genstand for debat.

”Workshoppen har medført mange spændende - og til tider heftige - diskussioner om de forskellige årsager til lønforskellen mellem kvinder og mænd i Jordan,” siger programrådgiver for KVINFO Pernille Kirknæs, der deltager i workshoppen i Amman.

Workshoppen er en del af et partnerskabsprogram mellem de tre institutioner, støttet af KVINFO. Det skal styrke udviklingen af kønsspecifikke statistikker og ikke mindst brugen af dem i dokumentationen af ligestillingsspørgsmål og i arbejdet med at styrke ligestillingen.

Charlie Vinz/Flickr: http://bit.ly/1ulOj6O
22 muntre bud på opgør med kønsstereotyper

Kønsstereotyper og de forventninger, der knytter sig til dem, er noget vi alle møder hver dag. Ofte så subtilt, at man ikke lægger mærke til det. Men det betyder ikke, at de ikke er der, eller at vi behøver at acceptere dem. Tværtimod kan man, med lidt humor og snilde, forsøge at udfordre dem.

Mænd og kvinder har forskellige roller i energiforbrug

Næste år skal FN have en effektiv klimaaftale, og det forudsætter at kønsperspektivet tænkes med. Det siger Inger Andersen til KVINFOs Webmagasin. Hun bliver fra 1.ste januar leder af verdens ældste miljøorganisation International Union for Conservation on Nature, der har været en af pionererne i samtænkningen af køn og klima.

"...Hvis vi vil styrke landbrugsproduktionen under ændrede klimatiske forhold, skal vi (derfor) tænke i de problemer, der er specifikke for kvindelige småbønder. Hvad sker der med kvinders adgang til vand eller til dyrkbar jord, når både vand- jordressourcerne bliver færre? Vi skal tænke på kvinders ejendomsret til jord, deres adgang til lån og til kønsspecifikke samfundsstrukturer, der stiller kvinder og kvindelige småbønder ringere. Og ikke kun på mandlige landmænd eller industrilandbrug, som tendensen ofte er," understreger Inger Andersen, der indtil årsskiftet er vicepræsicent i Verdensbanken.

KVINFOs mentor ordning er med i finanslovsforhandlingerne

Lige nu kører forhandlingerne om næste års finanslov på fulde omdrejninger. Og SF har i den forbindelse foreslået, at KVINFOs mentorordning bliver skrevet ind i budgettet for 2015.
Siden mentornetværkets start i 2002 har omkring 7.500 kvinder fra mere end 130 forskellige lande deltaget i netværket. Heraf er 38% kommet ud på det danske arbejdsmarked. »Ordningen hjælper og har hjulpet rigtig mange kvinder til at blive integreret i vores samfund. Enten ved at få dem i job, uddannelse eller give dem den selvtillid, der er nødvendig for at klare sig godt,« siger KVINFOs direktør Nina Groes. Vi håber, og krydser fingre for, at succeshistorien kan fortsætte.

Se debatten: Forestillinger om maskulinitet og skadelige kønsstereotyper

Ingen - hverken mænd eller kvinder - drager fordel af fastlåste kønsroller. Alle er ofre. Sådan sagde Anthony Keedi fra den libanesiske NGO, AB'AAD, som KVINFO arbejder sammen med, i kampen mod kønsbaseret vold.

I tirsdags var der debat med Antony Keedi og den danske forfatter Mads Ananda Lodahl, i KVINFOs bibliotek. Omdrejningspunktet var bekæmpelse af hadforbrydelser og kønsbaseret vold. Men også hvordan vores forestillinger om maskulinitet er problematiske - både i Danmark og Libanon. Mads Ananda Lodahl startede sit indlæg med at slå fast, at det ikke nytter noget at se på vold som et isoleret fænomen. Volden udgør et af de øverste lag i en pyramide, hvor fastlåste kønsroller og stereotyper ligger i bunden, og de mellemliggende lag blandt andet rummer sexchikane og diskrimination.

Foto: Wikimedia
Tunesisk valg gav næsten 1/3 af sæderne til kvinder

Da tuneserne for godt en uge siden gik til valg for anden gang siden 2011, stemte de 68 kvinder ind i den nationale lovgivende forsamling - svarende til 31,33 % ud af i alt 217 medlemmer. Ved valget til den grundlovsgivende forsamling i oktober 2011 var resultatet 59 kvinder ud af 217.

Og ud af de 68 nyvalgte kvinder, har de 7 deltaget i et træningsprogram, som KVINFO har støttet, og som KVINFOs tunesiske partner, Ligue des Electrices Tunisiennes - LET- har gennemført. Og i alt har 24 af de opstillede kandidater deltaget i træning eller coaching hos LET.   

'Vi betragter dette valg som et godt udgangspunkt for et mere ambitiøst ligestillingsprojekt i forhold til alle niveauer af beslutningstagere. Vi er klar over, at der er stadig markante udfordringer, men med dette parlament får vi også chancen for at 'afprøve' de kvindelige parlamentarikere og se, hvor godt lovgivingen kommer til at understøtte de grundlovssikrede rettigheder for kvinder,' siger Besma Soudani Belhaj, direktør for LET.

Både valget i 2011 og det nyligt afholdte har været underlagt den tunesiske valglov, som foreskriver paritet, hvilket vil sige, at hver anden kandidat på opstillingslisterne skal være en kvinde. Men i reglen er det ofte kun spidskandidaten, der har en reel chance for at blive valgt ind, da mange partier kun får en enkelt kandidat valgt. Derfor betyder det noget, at antallet af kvindelige kandidater, som stod øverst på listerne ved dette valg lå på sparsomme 12 %.

Det vindende parti, sekulære Nidâa Tounes, fik med sine 35 kvindelige MP'er også suverænt flest kvinder valgt ind, med det moderat islamistiske EnNahda på andenpladsen med 27 kvindelige parlamentarikere. 

Hvem siger der er kedeligt på biblioteket?

På KVINFOs bibliotek er der noget for enhver smag, og der er åbent alle dage. Det eneste du behøver for at låne, er dit gule sygesikringsbevis.

Vores åbningstider: mandag: 10-18, tirsdag-torsdag: 10-17 og fredag:10-14 (dog kun åbent for afhentning/aflevering af bøger).

Mandag-torsdag fra kl. 13 kan du få vejledning af en specialist i køn, ligestilling og mangfoldighed.

KVINFOs bibliotek
Christians Brygge 3
1219 København K
Telefon: 50 76 33 84
E-mail: bibliotek@kvinfo.dk

Kom til debat i dag: Vejen frem for menneskerettigheder - reform eller revolution?

Den ene side råber på revolution, den anden mener reformer er vejen frem. To hold debattører er enige om, at de vil have demokrati og respekt for menneskerettighederne i Mellemøsten – men er dybt uenige om vejen.

KVINFO og Institut for Menneskerettigheder har inviteret fire prominente arabiske samfundsdebattører til at fremlægge deres syn på vejen frem. Efter debatten bliver publikum selv bedt om at tage stilling og stemme, om de vil have reform revolution!

Arrangementet er gratis. Billetter bestilles på Berlingske Webshop her: http://www.lidtmere.dk/berlingskeshop/mellemoesten

Steve Rainwater: http://www.flickr.com/photos/steevithak/9303067490
Debat mellem Henrik Marstal og Rasmus Brygger kan ses på Youtube

Mænd kan også være feminister - og endda befinde sig i hver deres ende af det politiske spektrum. Det beviste Henrik Marstal og Rasmus Brygger, da de mødtes til debat i KVINFOs bibliotek. Nu kan arrangementet ses i sin fulde længde på Youtube.

Interessen var stor, og der var stuvende fuldt, da KVINFO, d. 28. oktober, inviterede til debat om mandlige feminister. Henrik Marstal og Rasmus Brygger var ikke enige om alt, men behovet for dialog og lydhørhed henover midten - fra alle parter - blev understreget af de to debattører.

Ikke alle havde tid eller mulighed for at lægge vejen forbi. Derfor har vi optaget hele arrangementet, og lagt det ud på Youtube, hvor man har mulighed for at se eller gense debatten i sin fulde længde. Det ligger i 4 dele, og del 2-4 kan findes i Faktaboksen i højre side.

Man kan læse mere om de to debattører på deres blogs:

Rasmus Bryggers blog: http://www.rasmusbrygger.dk/
Henrik Marstals blog: http://www.koensforraeder.org/

Mænd styrer efteruddannelse af journalister

Mandag åbnede en ny webportal, hvor Pressens uddannelsesfond tilbyder journalister og folk i kommunikations branchen efteruddannelse.

En optælling KVINFO har lavet viser at 74,3 % af de undervisere, der skal efteruddanne journalister er mænd. Og 25,7 % er kvinder.

Portalen udbyder efteruddannelse til de knap 17.000 medlemmer (16.980 3.nov.) af Journalistforbundet. 7770 af medlemmerne er kvinder og 9210 er mænd.
De to største udbydere er SDU og Danmarks Medie og Journalisthøjskole. På SDU er der 29 mænd og 10 kvinder. På Journalisthøjskolen er der 90 mandlige undervisere og 38 kvinder

I det samlede katalog er der en lille del (2,57%) udenlandske undervisere. Men ingen af dem er danskere med anden etnisk baggrund end dansk.

Direktør for KVINFO Nina Groes udtaler:
Når man ser denne optælling, skulle man tro, at mænd er tre gange så interessante som kvinder. Det handler jo altid om at finde de mest interessante undervisere. Spørgsmålet er blot om mænd virkelig er tre gange så interessante som kvinder? Vi kan se at der er næsten lige så mange kvinder som mænd, der er journalister i Danmark. Men så snart man rykker ind på redaktørkontorerne eller i efteruddannelsen, er det stadig en mandsdomineret verden.

Sådan gjorde vi:
Vi har talt antallet af kursus titler, og hvem der er underviser. I nogle tilfælde er der tale om grupper af undervisere. De er i givet fald talt med alle sammen. Hvis to (en mand og en kvinde) udbyder det samme kursus flere gange er de talt med 1 gang, eftersom der er kønsbalance.

Forsvarskommandoen er bedst til ligestilling

Hvert andet år indberetter institutioner og styrelser i Stat, regioner og hele det offentlige Danmark tal for ligestilling. Tallene bliver omsat i et pointsystem, der viser den status ligstillings arbejdet har i det offentlige, og bliver senere udgivet i en Ligestillingsredegørelse.
Der bliver målt på to parametre 1) ligestilling i forhold til personaleområder og 2) ligestilling i forhold til Kerneydelser.
Den seneste redegørelse udkom i fredags og giver topkarakter til blandt andet Vejdirektoratet og Forsvarskommandoen. Forsvars kommandoen får topkarakter både i forhold til personale området og kerneydelserne.
I kommunerne er det Nyborg, der er bedst til begge indsatsområder. København er god til personale området og Skive er god til Kerneydelserne.

På chefgangen er der stadig plads til en mere ligelig fordeling på køn.
19% af topcheferne i Staten er kvinder, og 24 % på chef niveau er kvinder.
I kommunerne ser det lidt bedre ud. Her er 25% af top cheferne kvinder og 44% af chefer.

Den 24 november afholder KVINFO sammen med Forsvarsakademiet og Center for Kønsforskning et arrangement om Kvinder i Forsvaret

To mænd debatterer kønsbaseret vold

Danske Mads Ananda Lodahl og libanesiske Anthony Keedi bekæmper begge to vold mod kvinder. I morgen, tirsdag 4. november kl. 17.00, mødes de i KVINFOs bibliotek til debat og erfaringsudveksling om kønsbaseret vold. Vi slutter aftenen af med snak og snacks.

Arrangementet foregår på engelsk. Det er gratis, efter først-til-mølle princip.

Johanne Mygind er moderator.