TEMA Tema juni 2010 Politik

FNs 2. Internationale Kvindekonference

I juli var det 30 år siden, at FNs 2.internationale kvindekonference fandt sted i København. Det var en midtvejskonference i FNs kvindetiår, hvor deltagerne skulle vedtage handlingsprogrammet for de næste fem år og underskrive CEDAW-konventionen. Men med de delegerede følger også tidens storpolitiske dagsordener, som kom til at præge forløbet og resultaterne: Et militærkup i Bolivia, kampen mod apartheid i Sydafrika og den israelsk-palæstinensiske konflikt, der fik ekstra fokus, fordi den tidligere flykaprer, Laila Khaled, var med i PLO's delegation.

Eftertiden og forskningen har kun i begrænset omfang sat spotlys på konferencen og dens resultater. Det råder KVINFO bod på med dette tema, der samtidig forsøger at formidle noget af energien, varmen og stemningerne fra de spændende julidage 1980.

Om den officielle konference Direkte link

Konferencen endte i uenighed

Åbningsceremonien i København lagde op til samme konsensus som i Mexico 5 år tidligere. Men sådan kom det ikke til at gå. Da handlingsprogrammet for de næste fem år skulle vedtages, blev det stemt hjem af u-landene. Fire lande med USA i spidsen stemte nej til handlingsprogrammet, mens 22 europæiske lande udlod at stemme - bl.a. værtslandet Danmark.

Den alternative konference Direkte link

Sister take your sister's hand

Over 8.000 kvinder fra det meste af verden deltog i den alternative konference. Den overvældende tilslutning slog næsten benene væk under arrangørerne, der havde et budget på blot 240.000 kr. Men den store udfordring var at skabe forbindelse mellem den officielle konference og græsrødderne. Det lykkes aldrig, og det udløste kritik og frustration blandt de aktivistiske ngo'ere, som ikke følte sig repræsenteret af de regeringsudpegede delegationer. Men det var også en stor oplevelse for dem, der deltog. Jytte Nielsen fra KVINFO trækker trådene op.

Tre artikler om FNs rolle for kvinders rettigheder Direkte link

FN som frontløber

Konferencen i København i 1980 var en fortsættelse af en proces, som startede, da året 1975 blev udnævnt til internationalt kvindeår. Indsatsen for kvinders rettigheder indgik imidlertid allerede ved grundlæggelsen af FN. Primusmotor var bl.a. danske Bodil Begtrup. Seniorforsker Jytte Larsen fortæller i tre artikler om Kvindetiåret 1975-85, FNs rolle som frontløber og om de danske kvinders syn på FN.

Foto, radioudsendelse og videoklip Direkte link

Tag med tilbage til juli 1980!

Tusindvis af smukke, stærke og farverige kvinder fra hele verden satte deres præg på København i 14 julidage. Men med konferencen kom danskerne også tættere på den verdenspolitiske scene, end de plejede.
To fotografer Finn Svensson og Per Dausgaard dækkede begivenhederne og indfangede stemninger for deres aviser, "Land og Folk" og "Aktuelt". De har sammen med Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Arkiv stillet nogle af disse foto til rådighed.
Herfra kan du også høre en ny radioudsendelse fra DRs Radioklassiker om konferencen og se videoklip fra konferencen.

En øjenvidenberetning Direkte link

Bare skriv løs!

Der var en energi og en søstersolidaritet, som smittede. Og der var spalteplads - det var bare om at klø på. Journalist Birgitte Grue, der dækkede den alternative kvindekonference i København i 1980, husker tilbage på duftene, smilene - og de hårrejsende brochurer om uretfærdighed og diskrimination.

Leksikon Direkte link

Syv portrætter af kvinder der har sat aftryk

Danske kvinder har haft afgørende indflydelse på, at FN fra starten fik kvindepolitikken med i sit program. Sammen med andre danske kvinder deltog de i konferencen i København. Læs miniportrætter af Bodil Begtrup, Ester Boserup, Nynne Koch, Lise Østergaard, Karen Dahlerup, Grethe Fenger-Møller og Kirsten Jørgensen.

KVINFO på Facebook Direkte link

Fortæl om dine oplevelser

Rigtigt mange danske kvinder deltog på i konferencerne eller nogle af de mange arrangementer. Var du en af dem og har du lyst til at fortælle om dine oplevelser? Vi har lavet en side på Facebook, hvor du kan fortælle om dine oplevelser eller erindringer.

Fra KVINFOs Bibliotek Direkte link

Eksperter og litteratur

På KVINFOs bibliotek kan du låne bøger, rapporter og tidsskrifter om FNs køns- og ligestillingspolitik og kvindekonferencerne.