TEMA Marts 2008 - Opdateret juni 2011 og januar 2013 Prostitution

Prostitution i Danmark

Prostitutionen stiger, og med trafficking er en global dimension blevet tilføjet. Men både lovgivningen og den politiske debat er fuld af paradokser og gråzoner, når det gælder salg af sex. Derfor har vi her samlet ny viden og perspektiver på prostitution i Danmark. Temaet ser også på andre landes erfaringer i jagten på de bedste tiltag.

Omfang, årsager og former Direkte link

Status fra gader og bordeller

Der er stor uenighed om, hvor mange prostituerede der er i Danmark. Rapporten Prostitution i Danmark (2011) præsenterer resultaterne af SFI's kortlægning og opgør tallet til ca. 3.200. Dette tal dækker over klinikprostituerede, udenlandske gadeprostituerede og kvindelige escortprostituerede. Tallet ligger langt under politiets beregninger på ca. 6000 men tæt på Servicestyrelsens opgørelse fra 2010 på et minimumsantal af personer i prostitution på 3483 i perioden 2009-10.

Forfatteren Nell Rasmussen peger bl.a. på, at prostituerede kvinder er en sammensat gruppe, hvis motiver spænder fra udforskning af sex til behov for penge og anerkendelse. Fælles for flertallet er, at de som børn har været udsat for seksuelle overgreb eller andre omsorgssvigt.

Fra Folketinget Direkte link

Logik og paradokser i Den danske model

Regeringen bebudede sidst i 2012, at der ikke vil komme lovændringer på prostitutionsområdet, men at regeringen i stedet vil øge indsatsen, bl.a. hjælpen til at komme ud af prostitution.

Siden 1999 er prostitution blevet betragtet som et socialt problem i Danmark. Der skal betales skat af salg af sex, men erhvervet giver ikke ret til sygedagpenge, arbejdsskadeerstatninger o.lign. Det kan forekomme paradoksalt og måske endda dobbeltmoralsk. Gå på opdagelse efter lovgivningens logik og de rationaler, der har drevet debatterne om prostitution i Folketinget.

 

 

Feministiske stridigheder Direkte link

Hvad er prostitution?

Der er stor uenighed om, hvordan og hvornår man overhovedet kan tale om prostitution. Betegnelserne skifter fra sexarbejde til kønshandel, afhængig af om man ser salg af sex som frigørelse eller undertrykkelse.

Nogle feminister går på barrikaderne for at kriminalisere kunden, mens andre slår på trommen for at anerkende prostitution som et erhverv.

 

Internationale modeller Direkte link

Kriminelt, legalt eller...?

Er prostitution en ligestillingssag, et socialt problem eller et spørgsmål om fuldt medborgerskab? Emnet er til debat i de nordiske lande, og vi kigger hinanden over skulderen for at finde løsninger. Finland indførte i 2007 forbud mod sexkøb af handlede kvinder, og i Norge er en generel kriminalisering af sexkøb trådt i kraft per 1. januar 2009.

Sverige og Holland udgør to yderpoler i den europæiske prostitutionslovgivning, og erfaringerne er ikke entydige. Men måske findes der en helt femte model?

 

Debat 2008 Direkte link

Rettigheder på spil

Skal den prostitueredes ret til at bestemme over sin egen krop forsvares? Eller gælder det om at begrænse den priviligerede adgang, mænd har til kvinders seksualitet og kroppe? Debatten om kriminalisering er nået til Danmark, og meningsbølgerne om tvungen versus frivillig prostitution går højt.

Birgitte Kofod Olsen fra Institut for Menneskerettigheder forsøgte at løse prostitutions-knuden i en kronik bragt i Jyllands-Posten i januar 2008.

 

Om menneskehandel og migration Direkte link

Nutidens slaveri

Antallet af udenlandske kvinder i prostitution har været stigende i det sidste årti, og i dag udgør de stort set hele gruppen af gadeprostituerede i Danmark.
FN har flere gange kritiseret Danmark for ikke at gøre nok mod kvindehandel til prostitution.

En ny FN-rapport fastslår, at Danmark kun har fået dømt otte personer for menneskehandel og derfor halter langt bagefter andre europæiske lande.

 

Litteratur fra KVINFOs bibliotek Direkte link

Studier i prostitution

Feltets grænser og nye forklædninger er blevet afsøgt i en lang række bøger, tidsskrifter og rapporter de senere år. KVINFO har samlet den nyeste viden om prostitution i Danmark i denne oversigt over publikationer, der angriber prostitution fra vidt forskellige positioner. De kan alle lånes på KVINFOs bibliotek.

Mænd i prostitution Direkte link

Alfonser, trækkerdrenge og kunder

Mænd udgør langt den største gruppe i prostitution - som kunder. Forskningen anslår, at 14 % af danske mænd har købt sex. Alligevel er kunderne et relativt usynligt led, selv om der de senere år er kommet mere fokus på efterspørgsel som en del af problemet.

Også mandlig prostitution er et underbelyst område, der med internettet er blevet mere skjult. Hvor mange mænd, der som alfonser tjener penge på at skaffe kunder og tilbyde "beskyttelse" til prostituerede, vides ikke med sikkerhed.

 

Artikler fra KVINFOs webmagasin Direkte link

KVINFOs webmagasin om prostitution

FORUM dækker debatten om prostitution. Se her listen over artikler om bl.a. trafficking, kvindehandel og prostitution under sportsbegivenheder.

Undervisningssite Direkte link

Undervisning om prostitution før og nu

Hvordan har synet på prostitution ændret sig gennem de sidste 150 år?Københavns Bymuseum, Københavns Stadsarkiv og Skoletjenesten står bag hjemmesiden, som ser på prostitution i både et nutidigt og historisk perspektiv. Der tages emner op som trafficking og jura, og tidligere prostituerede fortæller om deres oplevelser.

Ud over en præsentation af prostitutionsdebatten, rummer sitet også forslag til videre læsning om temaet.

 

Historier om love tæt på kroppen Direkte link

Usædelighed og løsagtige kvindfolk

Med henvisning til den offentlige orden og smittefare for mænd, blev "Den Reglementerede Prostitution" indført i København fra 1874-1906. Politiet skulle føre opsyn med de prostituerede, der kunne tvangsundersøges for kønssygdomme og flyttes til særlige bordeller. Og det var et brud på de prostitueredes rettigheder og på Grundloven, viser historiker Merete Bøge Pedersen i Prostitutionen og Grundloven (2007).

Prostitution har gennem historien haft en usædvanlig omskiftelig tilværelse i strafferetten og argumenter om sundhed, moral og seksualitet har på skift vundet gehør.

 

Læs mere Direkte link

Relaterede temaer

KVINFO har samlet en række relaterede temaer, hvor du bl.a. kan læse mere om handel med mennesker og vold mod kvinder.