Temaer:

Politik

EU og ligestilling

26. maj er der valg til EU-Parlamentet. Parlamentet er en af de centrale aktører for EU's politik på ligestillingsområdet, og med Lissabon-traktaten har EU-Parlamentet fået markant større magt. Det forklarer Mikael Gustafsson, formand for parlamentets ligestillingsudvalg til KVINFOs webmagasin. Derfor er valget også vigtigt i en ligestillingssammenhæng.

I dette tema kan du bl.a. læse om kvindernes syn på EU, du kan få overblik over de vigtigste ligestillingstemaer i EU og EUs betydning for ligestillingen i Danmark. Du kan også finde statistik om kvinderepræsentationen, links, litteratur og dansk EU-eksperter

 

Se temaet på: http://kvinfo.dk/temaer/eu-og-ligestilling

Demokrati

Kommunalvalg 2013

19. november var der kommunalvalg i Danmark. Igen fulgte politikere, forskere og mange vælgere resultaterne tæt for at se, hvordan andelen af mænd og kvinder i byråddene har udviklet sig. 13 kvinder på borgmesterposterne. Det belv resultatet efter konstitueringerne i landets 98 kommuner. Det betyder, at kvinderepræsentationen på borgmesterniveau er faldet fra 17 % til 13 %. Valget i 2009 blev dermed det valg, hvor flest kvinder blev valgt til kommunalbestyrelserne og til borgmesterposterne. KVINFOs tema ser på kommunalvalget i ligestillingsperspektiv. Du kan bl.a. læse om kvinders historiske vej i lokalpolitik, og hvordan mænds og kvinders valgdeltagelse har udviklet sig. Ekspert i kommunalvalg professor Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet ser med baggrund i 2009-valget på, hvad der skal til for at hæve kvindeandelen både i byråd og på borgmesterposter.
Billederne er af danske byvåben: Vallensbæk, Frederiksberg, Randers, Sorø, Odsherred, Glostrup og Middelfart kommune

Nordisk perspektiv

Barsel og ligestilling

Deling af forældreorlov og øremærket barsel til far er på dagsordenen blandt politikere, på arbejdsmarkedet og i familierne. Regeringen droppede  i september 2013 et forslag om op til 3 måneders øremærket barsel til far. I stedet ville regeringen satse på en skattebonusordning. Den idé blev skrinlagt i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2014. Regeringen har nu lagt bolden hos arbejdsmarkedets parter i forbindelse med forhandlingerne om nye overenskomster.

KVINFOs tema går bagom diskussionerne med fakta og aktuel viden om barselsorlovens historie, farkvoter i Norden og EUs initiativer på barselsområdet. Temaet opridser de holdninger, der er i samfundet, på arbejdsmarkedet og blandt politikere. Temaet indeholder også statistik, foreslår litteratur og peger på eksperter.

Temaets illustrationer er tegnet af KVINFOs medarbejderes børn og niecer: Sofia Zingoni Fasting, Astrid H. Nielsen og Zaid Poulsen-Hansen Mehyar.

Køn og ligestilling

Kommunalvalg 2009

Den 17. november 2009 gik danskerne til stemmeurnerne for at vælge politiske repræsentanter til de 98 kommuner og 5 regioner. Siden forrige kommunalvalg i 2005 havde der kun siddet kvinder på ca. hver fjerde byrådsstol. Med en kvinderepræsentation på 27,3 % haltede Danmark langt bagud i forhold til de andre nordiske lande. Finland, Norge og Sverige havde alle en kvinderepræsentation i de lokale råd på mellem 36 % og 42 %. På EU-plan måtte Danmark affinde sig med en 12. plads på listen over antal kvinder i kommunalpolitik.

Men hvad er egentlig problemet? Hvorfor er det vigtigt, at kvinder deltager i kommunalpolitik i samme omfang som mænd? 

Fortalerne for en øget kvinderepræsentation har især lagt vægt på følgende argumenter:

  • Retfærdighedsargumentet: Når kvinder udgør over 50 % af den danske befolkning, bør de have den samme politiske indflydelse som mænd. 
  • Forskelsargumentet: Kvinders og mænds liv er forskellige. Og kvinders generelt større ansvar for børn og familie betyder, at kvinder kan bidrage med nye og anderledes synsvinkler og prioriteringer i det kommunalpolitiske arbejde.
  • Mangfoldighedsargumentet: Studier af virksomhedsledelser har vist, at en øget mangfoldighed i forhold til køn, etnicitet mv. giver en bedre økonomisk bundlinje og øget innovation. Flere kvinder i kommunalpolitik vil bidrage til, at den politiske beslutningsproces kvalificeres.
Jura og samfund

Forældre- ansvarsloven

Forældreansvarloven i et ligestillingsperspektiv

1. oktober 2012 fik vi en ny Forældreansvarslov. Den bygger videre på en lov fra 2007.Revisionen i 2012 skal tage højde for, at 2007-loven havde nogle utilsigtede virkninger i konfliktsituationer. Dette tema ser på det fælles forældreansvar med køns- og ligestillingsbriller. Temaet ser på de ændringer, der er sket fra 2007 til 2012, og vi går i dybden med 2007-loven. Temaet gennemgår også en række høringssvar, som interessegrupper har givet op til justeringen i 2012. Men du kan også læse om nogle af de uløste problemer, som især moderne familier - de såkaldte patchwork- og regnebuefamilier - møder.

Samfund

Køn og pension

Selv om forskellen på mænds og kvinders pensionsopsparinger er blevet mindre under den økonomiske krise, er der stadig et stort spænd mellem, hvad mænd og kvinder ud over folkepensionen kan se frem til at have på kistebunden. Dette tema giver en aktuel status på, hvordan det ser ud. Du kan læse om årsager og forklaringer på ulighederne. Og du kan også orientere dig om de initiativer, Folketinget har taget for at rette op på nogle af de kønsbetingede skævheder omkring pension.

Ledelse

Kvinder og bestyrelser

Dette tema stiller skarpt på ligestilling i danske, nordiske og europæiske bestyrelser med statistik, baggrund og debat. Kvinder udgør den højest uddannede del af befolkningen, men de fylder fortsat meget lidt i virksomhedernes bestyrelseslokaler. Det bliver til stadighed diskuteret, om den manglende mangfoldighed har betydning for bundlinjen, men under alle omstændigheder kan landets bestyrelser langt fra matche det ideal om demokratisk repræsentation, som man stræber efter i alle andre dele af samfundet. I mange af de europæiske lande tages der konkrete initiativer, og spørgsmålet står højt på EU's dagsorden. I november 2012 offentliggjorde EUs kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, et forslag fra EU-Kommissionen, der fastsætter et mål om, at der senest i år 2020 skal sidde kvinder på 40 % af de menige bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber. Herhjemme er regeringen gået en anden vej. Folketinget vedtog i december 2012 en lov, der forpligter virksomhederne til at arbejde med måltal og rekrutteringsplaner. En samlet opposition stemte imod loven.

Mærkedag

8. marts – International kvindedag

Den Internationale Kvindedag 2014 blev igen fejret over hele landet. KVINFO markerede traditionen tor festdagen i Den Sorte Diamant. Kendte stemmer og nye ansigter var med, da KVINFO holdt musikfest imod stereotyper og for alles ret til at være dem, vi er. På scenen var bl.a. bandet Folkeklubben, Annika Aakjær, den marokkanske rapper Soultana, skuespiller Mia Lyhne og Pernille Rosendahl med duo.

Den Internationale Kvindedag er imidlertid både nutid og historie. Derfor trækker KVINFOs 8. marts-tema også de lange historiske linjer tilbage til 1910, hvor det hele begyndte. Her mødtes en perlerække af engagerede kvinder i København til det internationale socialistiske kvindemøde, hvor de lagde grunden til den internationale kvindedag. En dag, som de ønskede, skulle bruges til at arbejde for kvinders stemmeret og arbejderkvinders rettigheder. Læs om dagens historie og de seneste års fejring i KVINFO-regi.

Maskulinitet

Mænd og ligestilling

Opmærksomheden omkring "mænd og ligestilling" er i 2011 rykket op på den offentlige dagsorden, ligesom der er kommet en række konkrete initiativer. Bl.a. etableringen af Tænketanken VM - Viden om Mænd og regeringens forslag om øremærket barsel til fædre. KVINFO har siden sin begyndelse haft fokus på mænd og maskulinitet. Nu præsenterer vi et tema, der samler op på den nyeste viden. Temaet går også bag om mandeforskningens historie, ser på de væsentligste områder, hvor mænd og ligestilling er i spil, og tegner et billede af aktuelle debatter.

Køn og ligestilling

Folketingsvalget 2011

Kvinfo.dk har fulgt folketingsvalget 2011 set gennem ligestillingens optik. De daglige nyheder har afspejlet valgets temaer. Traditionen tro har KVINFOs direktør, Elisabeth Møller Jensen, anmeldt og delt køns- og ligestillingsstjerner ud til partiernes præsentationsprogrammer i DR. I en særlig valgblog har bloggerne fra Damefrokosten.com og Bom & Bjerke duelleret om "blå" og "rød" ligestillingspolitik. Læs deres og brugernes indlæg. Temaet er også gået bagom partiernes politik og KVINFOs webmagasin har spurgt ind til deres holdninger på centrale kønspolitiske områder. Bl.a. svarer partierne på spørgsmål om øremærket barsel til mænd og ligeløn. (Temafotos: Folketinget og fotograf Anders Hviid)

Kultur/teknologi

Køn og reproduktions- teknologi

Gennem de sidste tre årtier har reproduktionsteknologier vendt op og ned på vores forestillinger om køn, og hvordan vi får børn og stifter familie. I dette tema sætter KVINFO fokus på, hvordan teknologierne influerer vores forplantning, familieliv og køn.

International analyse

Køn og medier

Det irske EU-formandskab, der sluttede 1. juli, har sat fokus på køn og medier. En ny rapport viser, at kvinder fortsat er stærkt underrepræsenterede som nyhedskilder, eksperter og politikere. Og kvinder bliver generelt mindre synlige i medierne, når de bliver ældre. Er kvinderne ældre end 34 år, styrtdykker tallene fra ca. 50 % til knapt 35 %. Fra 50-64 år er tallet helt nede på 23 %. Det viser en stor undersøgelse foretaget en uge i februar 2013 af 56 tv-kanaler i EU. Professor Karen Ross fra University of Liverpool har stået i spidsen for undersøgelsen, der er offentliggjort af EIGE, European Institute for Gender Equality. 119 programmer fra Danmark er undersøgt. Forskere fra hele EU har bidraget til den store undersøgelse.

Grundloven

Danske kvinders kamp for stemmeret

Da danske kvinder i juni 1915 fik ret til at stemme og stille op til Folketing og Landsting, var det afslutningen på over 25 års uafbrudt politisk kamp for stemmeret. Find fakta og historier om stemmeretskampen og dens hovedpersoner i dette tema, der også fortæller om valgretsforeningerne - og om de mænd der sympatiserede.

Samfund

Viden om voldtægt

Voldtægt er gledet ud af den kønspolitiske dagsorden. I dag finder sensationelle overfaldsvoldtægter derimod nemt vej til medierne. Samtidig fastslår forskningen, at i to ud af tre tilfælde er voldtægtsmanden en bekendt, kollega eller kæreste - og ikke en fremmed, der springer ud af busken. KVINFO vil med denne temapakke kaste lys på både myter og fakta om voldtægt. Her finder du information om lovgivning, henvisning til behandlingscentre, links og litteratur om emnet.

Menneskehandel

Trafficking

Sex-slaveri, kvindehandel eller trafficking? Den profitable handel med mennesker til tvangsarbejde har mange navne og former. Problemet er komplekst og vokser i takt med øget globalisering og migration. Prostitution tegner sig for den største andel, og her er det især kvinder, der bliver handlet. Med dette tema sætter vi fokus på den grænseoverskridende handel med kvinder til prostitution.

100 år

Kvinder, kommunalpolitik og kommunalvalg

Dette tema er indgangen til to omfattende special sites på kvinfo.dk, som udforsker kvinders politiske rolle og repræsentation i kommuner og regioner.

  • I 1909 deltog danske kvinder for første gang i et kommunalvalg. KVINFO fejrede 100-års jubilæet med spændende historier om kvinder i kommunalpolitik gennem 100 år.
  • Det seneste kommunalvalg fandt sted i november 2009. Specialtemaet samler op på resultater og problemstillinger.
Undervisning

Køn og pædagogik

Opmærksomheden omkring køn og pædagogik er vokset hos både fagfolk, politikere og forældre i takt med en stigende bekymring over at se, at drengene klarer sig dårligere end piger i uddannelsessystemet.
KVINFO har opdateret temaet med to artikler. "Skolen disciplinerer kønnet" peger på, hvordan stereotype opfattelser af køn skaber ulige betingelser for læring hos piger og drenge, mens statistiker Inge Henningsen i interviewet "Taberdrenge - en statistisk konstruktion" gør op med ordet taberdrenge, der brændemærker alle drenge.
Temaet viser debatfronterne og fokuserer på den pædagogiske forskning om piger og drenge. Også i et historisk lys. Vi peger også på eksperter og forældre-netværk.

Plastikkirurgi

Skønhedsoperationer med kønsbriller på

Kvinder og mænd har i alle kulturer og til alle tider forsøgt at tilpasse kroppen de herskende skønhedsidealer. Med den teknologi vi har i dag, er der mulighed for større og mere radikale ændringer af kroppen.

Kunstnere, kønsforskere, feminister og debattører har længe været optaget af kosmetisk plastikkirurgi som praksis og kulturelt fænomen. Kritikken og analysen af området er ikke entydig, og der er mange forskellige udlægninger af den stadigt stigende udbredelse af skønhedsoperationer. Nogen mener at skønhedoperationer er menneskets sejr over naturens luner. Andre mener, at det er en undertrykkende praksis styret af en pengehungrende industri og en patriarkalsk samfundsstruktur.

I KVINFOs tema om skønskirurgi er der en forskningsoversigt over nyere kritik af kosmetisk plastikkirurgi fra kønsforskere og feminister. Vi peger også på bøger og artikler, som ser på emnet fra forskellige vinkler. Der er også links til relevante steder på nettet.

 

Prostitution

Prostitution i Danmark

Prostitutionen stiger, og med trafficking er en global dimension blevet tilføjet. Men både lovgivningen og den politiske debat er fuld af paradokser og gråzoner, når det gælder salg af sex. Derfor har vi her samlet ny viden og perspektiver på prostitution i Danmark. Temaet ser også på andre landes erfaringer i jagten på de bedste tiltag.

Vold og menneskerettigheder

Mænds vold mod kvinder

At blive chikaneret, slået, eller voldtaget er hverdag for mange kvinder i Danmark. Kvinder lever med risikoen for at blive udsat for mænds vold, både i hjemmet, på gaden og på arbejdet.

I 2011 var der rapporteret om 70.000 tilfælde af fysiske vold mod kvinder. Og undersøgelser viser, at vi helst ikke vil tale om eller gribe ind over for volden. Den enkelte kvinde står derfor ofte alene med problemet. Men siden 2000 er de første handlingsplaner blevet søsat, og fysisk partnervold er i højere grad rykket fra at være et privat til et politisk spørgsmål.

Familiesammenførte kvinder rammes særligt, da de med de nye udlændingeregler og pointsystem har svært ved leve op de til skærpede krav for at opnå permanent ophold efter 4 år i landet. Derfor ender mange kvinder i et voldeligt ægteskab, som fotoudstillingen og bogen 'SYV' portrætterer.  

I år fejrer det første kvindekrisecenter, Dannerhuset sin 30 års-fødselsdag. KVINFO sætter i den anledning fokus på viden, ressourcer og politik om mænds fysiske, psykiske og seksualiserede vold mod kvinder i Danmark.

Karriere

Køn og ledelse

Kvinder vil ledelse, og nu vil DJØF have kvoter. Mens talentmassen blandt kvinder aldrig har været større, ligger Danmark stadig i bund i EU-klassen, når det gælder kvinder og ledelse. Og det til trods for at både EU og FN presser på for at ændre billedet. KVINFO sætter skarpt på nye undersøgelser, politiske tiltag, blogs og karrieremagasiner om køn og ledelse. Hvorfor skal kvinder ind i ledelse?

Historie og kønsteori

Tørklæder og slør

Kvinders brug af tørklæder og slør har været omdrejningspunkt for debatter om kvindeundertrykkelse og ligestilling blandt feminister, politikere og i medierne de senere år. Samtidig er tørklæder og slør blevet markante symboler for minoritetskvinder i samfundet. Med dette tema sætter KVINFO diskussionen om kvinders hovedbeklædning ind i en historisk og kønsteoretisk sammenhæng med ny viden, links og baggrund om emnet.

Feministisk kunst

Kvinder og kunst

2007 har været fejret som feministisk kunstår med store banebrydende kunstudstillinger i USA. Danmark har også haft fokus på kvinder og kunst, bl.a. med konferencen Den blinde vinkel i marts 2007 om kvindelige kunstneres arbejdsvilkår. Temaet her belyser feministisk kunst, kvindelige kunstnere og deres arbejdsvilkår. Både nu og i et historisk lys.